ยังไม่มีข่าวการฝึกอบรม

เรียนทุกท่าน

         เนื่องจากมีผู้สอบถามกันมามากว่า สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศจะเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ” เมื่อไหร่ ในขณะนี้ยังไม่มีคำตอบนะครับ หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ

Advertisements

facebook ของผม

ท่านสามารถติดต่อผมได้ทาง facebook นะครับ  คลิกที่นี่่ครับ
เข้าไปกด Like และแสดงความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้กันนะครับ

ลูกเสืออากาศกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

_____ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา  นายกล้าศักดิ์  จิตต์สงวน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้นำบุคลากรและเหล่าลูกเสือจากโรงเรียนในส่วนกลาง อาทิ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียน      สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)     เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการบรรจุหีบห่อ ถุงยังชีพ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ดอนเมือง        ทั้งนี้ เพื่อลำเลียงไปแจกจ่าย  ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในทุกจังหวัด

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่่

ขอขอบคุณ

______ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องลูกเสือที่ผ่านการอบรมวิชาเหล่าอากาศทุุกท่านนะครับ  ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากทุกภาคส่วน ทั้งทางกองทัพอากาศ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   และวิทยาการจากโรงเรียนต่าง ๆ   และที่ขาดไม่ได้ คือ ศทย.อย. ที่อำนวยความสะดวกตลอดการฝึกอบรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ครับ

เก่งกิจ  สุขีลักษณ์
ผู้อำนวยการฝึกอบรม

กระดานสนทนา

เรียนท่านที่ติดตามบล็อกที่เคารพรักทุกท่าน
______ขณะนี้ ผมได้นำเว็บบอร์ดเก่ามาใช้ใหม่ เนื่องจากบางท่านได้แจ้งว่า ในบล็อกของผมแสดงความคิดเห็นยาก บางคนไม่มี ID ของ WindowsLive ผมเลยนำเว็บบอร์ดซึ่งเป็นเว็บบอร์ดฟรีมาใช้อีกครั้ง ซึ่งเป็นของเก่า ทำไว้ตั้งแต่ปี 2549 เห็นจะได้  ซึ่งท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ ที่เมนู”กระดานข่าว” (ด้านบนขวา) ครับ

วันลูกเสืออากาศ

_______สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ ร่วมกับโรงเรียนในส่วนกลาง จัดพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายสัจจวาจาทำความดี เนื่องในวันก่อตั้งลูกเสืออากาศ และวาระ 100 ปีลูกเสือไทย______วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี  โดยมีลูกเสือจากโรงเรียนในส่วนกลาง  อาทิ  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชบางเขน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  ฯลฯ เข้าร่วมพิธี  คลิกดูภาพกิจกรรม

ขอเชิญส่งลูกเสือเข้าอบรมวิชาพิเศษ

ประกาศ
______ด้วย กองฝึกกำลังสำรอง ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมกับ สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ  ประจำปี 2554 ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศทย.อย. เขตดอนเมือง กทม.ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม คนละ 300 บาท
ทดสอบกำลังใจโดดหอสูง 34 ฟุต คนละ 100 บาท (ไม่บังคับ) รวม 400 บาท

______จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทุกโรงเรียนส่งลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วม โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับ
1. เกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมวิชาพิเศษและวิชาเหล่าอากาศ
2. สามารถประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษได้ (เมื่อสนง.ลูกเสือฯอนุมัติ)
3. ประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบกำลังใจหอสูง 34 ฟุต
4. ปีกโดดหอของกองทัพอากาศ
คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพการฝึกอบรมปี 2553 (เว็บไซต์ ศทย.อย)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศทย.อย. หรือที่นายเก่งกิจ  สุขีลักษณ์
โทร 089-9266456  จำนวนจำกัดครับ

หมายเหตุ โรงเรียนในกทม. และปริมณฑล ศทย.ได้จัดรถ ขส.ทอ.ไปรับ-ส่งที่โรงเรียน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย